Adrese utile

OBTINEREA EXTRASULUI DE CARTE FUNCIARA

                                                    BIROURILE DE CARTE FUNCIARA

Adresa

Telefon

 Sector 1

 Bd. Expozitiei nr. 1A

  Tel: 0374488101 Fax: 0318166501

 Sector 2

 Bd. Expozitiei nr. 1A

  Tel: 0374488101 Fax: 0318166502

 Sector 3

 Bd. Expozitiei nr. 1A

  Tel: 0374488101 Fax: 0318866503

 Sector 4

 Bd. Expozitiei nr. 1A

  Tel: 0374488101 Fax: 0318866504

 Sector 5

 Bd. Expozitiei nr. 1A

  Tel: 0374488101 Fax: 0318866505

 Sector 6

 Bd. Expozitiei nr. 1A

  Tel: 0374488101 Fax: 0318866506

Extrasul de carte funciara se elibereaza de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) si este un document standard ce cuprinde informatii referitoare la identificarea (adresa, cartea funciara si nr. cadastral) si descrierea (nr. de camere, suprafata etc.) imobilului, la titularul dreptului de proprietate si la eventualele sarcini existente asupra imobilului (litigiu, uzufruct, ipoteca etc.)

Extrasul de carte funciara este de doua tipuri: - pentru informare

                                                                                      - de autentificare

Extrasul de carte funciara pentru informare poate fi luat de orice persoana interesata sa stie situatia juridica a imobilului.

Extrasul de carte funciara de autentificare poate fi luat numai de catre notarul public in baza cererii scrise a proprietarului.

 

DOBTINEREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALA

        DIRECTIILE DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Sector

Adresa

Telefon

 Sector 1

 Str. Piata Amzei nr. 13 

 021/311.91.07

 Sector 2

 Bd. Garii Obor nr. 10

 021/252.84.09

 Sector 3

 Str. L. Patrascanu nr. 3-5 

 021/341.17.60

 Sector 4

Str. Serg. Nitu VAsile nr. 50-54 - pers fizice Cal. Serban Voda, nr. 43 - pers juridice

 021/460.61.66

 021/336.55.02

 Sector 5

 Str. M. Kogalniceanu nr. 8

 021/314.69.18

 Sector 6

 Drumul Taberei nr.18

 021/318.01.48

Certificatul de atestare fiscala este documentul care atesta faptul ca proprietarul figureaza pe rolul administratiei financiare cu imobilul ce urmeaza a fi vandut, ca taxele pentru imobil sunt achitate la zi si ca proprietarul nu este urmarit de catre stat pentru eventuale debite sau amenzi. Pentru instrainarea dreptului de proprietate asupra imobilelor proprietarii trebuie sa prezinte notarului public certificate de atestare fiscala.

Actele necesare eliberarii certificatului fiscal sunt: cerere tip, actul de identitate (original si cotie)

Mai puteti avea nevoie, dupa caz, si de: certificat de mostenitor, certificat de deces, certificat de nastere, certificat de casatorie, sentinta de divort (toate in original si copie) 

Certificatul fiscal se elibereaza de catre Directia de Taxe si Impozite a primariei de sector personal proprietarului. In situatia in care acesta nu se poate prezenta, certificatul poate fi luat de un reprezentant legal al sau pe baza de procura notariala sau imputernicire avocatiala. In cazul persoanelor din strainatate, procura trebuie sa fie întocmita la Ambasada sau Consulatul Romaniei din tara respectiva sau de catre autoritatile statului in care locuiesc si apostilata conform Conventiei de la Geneva.

Certificatul de atestare fiscala este valabil timp de 30 zile de la data emiterii.

 

EFECTUAREA CADASTRULUI SI A INTABULARII

Cadastrul este operatiunea tehnica si juridica prin care se realizeaza identificarea, reprezentarea pe harti si planuri si inregistrarea tuturor imobilelor.

Intabularea este operatiunea prin care, dupa efectuarea cadastrului, toate actele si faptele juridice referitoare la imobile sunt verificate si inscrise intr-un registru special de evidenta (Carte Funciara)

Conform legii, orice operatiune de instrainare a unui imobil presupune efectuarea in prealabil a cadastrului si intabularii.

Cadastrul si intabularea se fac numai de catre un expert cadastral autorizat. In acest sens va recomandam urmatoarele persoane:

       Pentru apartamente: Lazarescu Nicoleta 0740.608.113

       Pentru terenuri si case/vile: ing. Matei Stefan - Paul/TOP EXPERT PROIECT - 0723.194.780

 

OBTINEREA CERTIFICATULUI DE PERFORMANTA ENERGETICA      

Prin certificat de performanta energetica se intelege documentul oficial, elaborat de un auditor energetic atestat, care prezinta, in mod sintetic si standardizat performanta energetica a cladirii sau apartamentului. Acest certificat este necesar si obligatoriu, conform Legii 372/ 2005, la semnarea contractului de vanzare a unei cladiri sau apartament si la inchirierea acestuia. 

         Auditor energetic atestat MDRT: Laceanu Adrian 0740.032.092 / 0731.032.092

         Auditor energetic MODULEX GROUP - BOGUS MIHAIL FLORIN  0757.57.57.52