Ofertele lui Robert Obrejan368 oferte active

Garsoniere ( 69 oferte )

63000 euro

Tineretului Vacaresti Asmita Gardens [ vezi oferta ]

41500 euro

Vanzare Garsoniera Calea Rahovei Tentant Imobiliare [ vezi oferta ]

56000 euro

Piata Muncii Decebal Theodor Sperantia Bloc Mixt [ vezi oferta ]

58000 euro

Vanzare garsoniera Vitan Mall Brailita [ vezi oferta ]

62300 euro

Vitan Mall [ vezi oferta ]

33000 euro

Vanzare Garsoniera Gara de Nord Metrou [ vezi oferta ]

60000 euro

Vanzare Garsoniera Vitan Mall Tentant Imobiliare [ vezi oferta ]

64000 euro

Unirii Camera de Comert Mircea Voda [ vezi oferta ]

60000 euro

Vanzare Garsoniera Vitan Mall Tentant Imobiliare [ vezi oferta ]

65000 euro

Vitan Mall Stradal [ vezi oferta ]

62500 euro

Vanzare Garsoniera Vitan Mall Tentant Imobiliare [ vezi oferta ]

103000 euro

Vanzare Garsoniera Unirii Stradal [ vezi oferta ]

46500 euro

Piata Iancului Vatra Luminoasa Coravu [ vezi oferta ]

55000 euro

Vanzare Garsoniera Stefan cel Mare Barbu Vacarescu Lacul Tei [ vezi oferta ]

41500 euro

Vanzare Garsoniera Dristor Metrou [ vezi oferta ]

70000 euro

Vanzare Garsoniera Herastrau Baneasa [ vezi oferta ]

61000 euro

Vanzare Garsoniera Tineretului Parc [ vezi oferta ]

57000 euro

Vanzare Garsoniera Dristor Metrou [ vezi oferta ]

44000 euro

Vanzare Garsoniera Tineretului Parc Tentant Imobiliare [ vezi oferta ]

48000 euro

Alba Iulia Decebal Dristorului [ vezi oferta ]

45000 euro

Piata Iancului Vatra Luminoasa [ vezi oferta ]

63000 euro

Vanzare Garsoniera Izvor Natiunile Unite Unirii [ vezi oferta ]

62000 euro

Vanzare Garsoniera Vitan Mall [ vezi oferta ]

36000 euro

Vanzare Garsoniera Mall Vitan Dristor [ vezi oferta ]

42000 euro

Vanzare Grasoniera Trafic Greu Liberty Mall [ vezi oferta ]

68500 euro

Vanzare Garsoniera Nerva Traian Adiacent [ vezi oferta ]

75000 euro

Vanzare Garsoniera Herastrau Aviatiei [ vezi oferta ]

41500 euro

Vanzare Garsoniera Rahova Sebastian Bolintineanu [ vezi oferta ]

48500 euro

Vanzare Garsoniera 13 Septembrie Drumul Sarii Tentant Imobiliare [ vezi oferta ]

46000 euro

Vanzare garsoniera Militari-Veteranilor/ TENTANT [ vezi oferta ]

29900 euro

Vanzare garsoniera Titan Auchan [ vezi oferta ]

39900 euro

13 Septembrie Panduri [ vezi oferta ]

42000 euro

Vanzare Garsoniera Rahova Liberty Mall [ vezi oferta ]

49500 euro

Vanzare Garsoniera Lacul Tei Facultatea de Constructii [ vezi oferta ]

55000 euro

Vanzare garsoniera Vitan Mall [ vezi oferta ]

67000 euro

Unirii Alba Iulia [ vezi oferta ]

34000 euro

Vanzare Garsoniera Rahova Liberty Mall Nasaud [ vezi oferta ]

57000 euro

13 Septembrie Panduri Marriott [ vezi oferta ]

55000 euro

Unirii Nerva Traian Adiacent [ vezi oferta ]

42900 euro

Dristor metrou [ vezi oferta ]

59000 euro

13 Septembrie Marriott [ vezi oferta ]

44000 euro

Calea Vitan Stadion Olimpia [ vezi oferta ]

52000 euro

13 Septembrie Marriott [ vezi oferta ]

61000 euro

Tineretului Timpuri Noi [ vezi oferta ]

54500 euro

Unirii Nerva Traian [ vezi oferta ]

51000 euro

Vitan Mall [ vezi oferta ]

55000 euro

Timpuri Noi Tineretului [ vezi oferta ]

51000 euro

Baba Novac Traian Popovici [ vezi oferta ]

60000 euro

Piata Muncii Metrou [ vezi oferta ]

57000 euro

Vitan Mall [ vezi oferta ]

65000 euro

Vanzare Garsoniera Piata Muncii Calarasilor [ vezi oferta ]

58800 euro

Unirii Nerva Traian Adiacent [ vezi oferta ]

35000 euro

Dristor Metrou [ vezi oferta ]

59800 euro

Unirii Nerva Traian Timpuri Noi [ vezi oferta ]

39900 euro

Trafic Greu Liberty Mall Spataru Preda [ vezi oferta ]

55000 euro

Piata Muncii Decebal [ vezi oferta ]

54500 euro

Vanzare Garsoniera Vitan Mall [ vezi oferta ]

63900 euro

Vitan Mall Adiacent [ vezi oferta ]

30000 euro

Rahova Sebastian [ vezi oferta ]

49000 euro

Vitan Mall [ vezi oferta ]

72500 euro

Herastrau Baneasa Sisesti [ vezi oferta ]

57000 euro

Unirii Vitan Mall [ vezi oferta ]

29500 euro

Vanzare Grasoniera Gara de Nord [ vezi oferta ]

48500 euro

13 Septembrie Sebastian Parc [ vezi oferta ]

65000 euro

Decebal Adiacent [ vezi oferta ]

57500 euro

Vanzare Garsoniera Bloc Mixt Vitan Mall [ vezi oferta ]

77000 euro

Unirii Nerva Traian Octavian Goga [ vezi oferta ]

78000 euro

Unirii Alba Iulia Decebal [ vezi oferta ]

45000 euro

Sebastian Parc [ vezi oferta ]

Apartamente 2 camere ( 88 oferte )

75000 euro

Piata Iancului Pache Protopopescu [ vezi oferta ]

450 euro

Calea Grivitei Basarab [ vezi oferta ]

70000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Rahova Sebastian Liberty Mall [ vezi oferta ]

96000 euro

Herastrau Aviatiei [ vezi oferta ]

45000 euro

Vanzare apartament 2 Camere Drumul Taberei Favorit Orizont Afi Cotroceni [ vezi oferta ]

95000 euro

VANZARE APARTAMENT 2 CAMERE 13 SEPTEMBRIE MARRIOTT [ vezi oferta ]

85000 euro

Vanzare apartament 2 camere Vitan Mall [ vezi oferta ]

280 euro

Drumul Taberei Romancierilor [ vezi oferta ]

74000 euro

Vanzare apartament 2 camere Decebal Dristorului [ vezi oferta ]

93000 euro

Unirii Decebal [ vezi oferta ]

86000 euro

Vitan Mall [ vezi oferta ]

74900 euro

13 Septembrie Prosper [ vezi oferta ]

81000 euro

Vanzare 2 camere Vitan Mall Tentant Imobiliare [ vezi oferta ]

110000 euro

Piata Muncii , Calea Calarasilor [ vezi oferta ]

400 euro

Vitan Mall [ vezi oferta ]

92000 euro

VANZARE APARTAMENT 2 CAMERE 13 SEPTEMBRIE MARRIOTT [ vezi oferta ]

120000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Viilor Parcul Carol [ vezi oferta ]

95000 euro

Herastrau Aviatiei [ vezi oferta ]

139000 euro

Piata Unirii Parc Carol [ vezi oferta ]

121000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Eroilor Stirbei Voda [ vezi oferta ]

70000 euro

Gara de Nord Metrou Stradal [ vezi oferta ]

83500 euro

Vanzare apartament 2 camere Tineretului Parc Pridvorului [ vezi oferta ]

89000 euro

Vanzare apartament 2 camere Herastrau Aviatiei [ vezi oferta ]

95000 euro

Nerva Traian Octavian Goga [ vezi oferta ]

60500 euro

Vanzare apartament 2 camere Dristor Tentant Imobiliare [ vezi oferta ]

115000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Decebal Stradal [ vezi oferta ]

69000 euro

Vanzare apartament 2 camere 13 Septembrie Parc Sebastian [ vezi oferta ]

135000 euro

Baneasa Ion Ionescu de la Brad [ vezi oferta ]

1400 lei

Inchiriere apartament 2 camere Crangasi - Constructorilor / Tentant [ vezi oferta ]

78000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Tineretului Stradal [ vezi oferta ]

100000 euro

Vanzare apartament 2 camere Decebal Dristorului [ vezi oferta ]

72000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere 13 Septembrie Drumul Sarii [ vezi oferta ]

83000 euro

Dristor metrou [ vezi oferta ]

73000 euro

13 Septembrie Drumul Sarii [ vezi oferta ]

97000 euro

Vitan Mall [ vezi oferta ]

73000 euro

Tineretului Cantemir [ vezi oferta ]

65000 euro

Unirii Cantemir Budapesta [ vezi oferta ]

82900 euro

Vanzare apartament 2 camere Floreasca Giacomo Puccini Glinka [ vezi oferta ]

72000 euro

Vanzare apartament 2 camere Vitan Auchan [ vezi oferta ]

56000 euro

Vanzare apartament 2 camere Rahova Sebastian [ vezi oferta ]

91500 euro

Piata Unirii Natiunile Unite [ vezi oferta ]

65000 euro

Vanzare apartament 2 camere Alexandriei Bragadiru Haliu [ vezi oferta ]

135000 euro

Bulevardul Unirii Zepter [ vezi oferta ]

42000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Vitan Auchan [ vezi oferta ]

89900 euro

Unirii Zepter [ vezi oferta ]

135000 euro

Piata Unirii Fantani [ vezi oferta ]

56000 euro

Stefan cel Mare Metrou [ vezi oferta ]

105000 euro

Nerva Traian [ vezi oferta ]

76000 euro

Vanzare Apartament 2 camere Floreasca Garibaldi [ vezi oferta ]

99500 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Vitan Mall [ vezi oferta ]

95000 euro

Vitan Mall [ vezi oferta ]

75000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Tineretului Stradal [ vezi oferta ]

68000 euro

Vanzare 2 camere Titan Pallady Policolor Tentant Imobiliare [ vezi oferta ]

130000 euro

Mosilor Eminescu [ vezi oferta ]

75000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Tineretului Timpuri Noi [ vezi oferta ]

82000 euro

Vitan Mall [ vezi oferta ]

62000 euro

Tineretului Cantemir [ vezi oferta ]

135000 euro

Piata Unirii Stradal [ vezi oferta ]

61000 euro

Calea Vitan Mihai Bravu [ vezi oferta ]

68000 euro

Calea Calarasilor, Traian [ vezi oferta ]

97000 euro

Calea Calarasilor Matei Basarab [ vezi oferta ]

89700 euro

13 Septembrie Prosper [ vezi oferta ]

51500 euro

Rahova Petre Ispirescu Margeanului [ vezi oferta ]

84000 euro

Unirii Nerva Traian [ vezi oferta ]

70500 euro

13 Septembrie Drumul Sarii Razoare [ vezi oferta ]

85000 euro

Dristor Baba Novac Rond [ vezi oferta ]

104000 euro

Piata Muncii Calea Calarasilor Hyperion [ vezi oferta ]

99000 euro

13 Septembrie Marriott Parlament [ vezi oferta ]

68900 euro

Tineretului Parc [ vezi oferta ]

90000 euro

Vitan Mall [ vezi oferta ]

76000 euro

Vitan Mall [ vezi oferta ]

600 euro

Unirii Alba Iulia [ vezi oferta ]

120000 euro

Herastrau Aviatiei [ vezi oferta ]

73000 euro

Tineretului Parc Cantemir [ vezi oferta ]

55000 euro

Vanzare apartament 2 Camere Confort 2 Basarabiei Chisinau Mega Mall [ vezi oferta ]

71000 euro

13 Septembrie Drumul Sarii Prosper [ vezi oferta ]

85000 euro

Tineretului Parc [ vezi oferta ]

64000 euro

Titan 1 Decembrie Metrou [ vezi oferta ]

60000 euro

Bulevardul Basarabiei Chisinau [ vezi oferta ]

90000 euro

Vitan Mall [ vezi oferta ]

300 euro

Dristor Metrou Vitan Mall [ vezi oferta ]

90000 euro

Dorobanti Iancu de Hunedoara [ vezi oferta ]

139000 euro

Unirii Zepter [ vezi oferta ]

160000 euro

Herastrau Nordului [ vezi oferta ]

70000 euro

Trafic Greu Sebastian Liberty Mall [ vezi oferta ]

550 euro

Herastrau Parc Dobrogeanu Gherea [ vezi oferta ]

91900 euro

Unirii Zepter Octavian Goga Nerva Traian [ vezi oferta ]

60000 euro

Cismigiu Parc [ vezi oferta ]

Apartamente 3 camere ( 80 oferte )

60000 euro

Calea Giulesti Prunaru [ vezi oferta ]

69000 euro

13 Septembrie Drumul Sarii Liceul Ion Barbu [ vezi oferta ]

70500 euro

Universitate Cismigiu Parc [ vezi oferta ]

148000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Unirii Traian [ vezi oferta ]

115000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Timpuri Noi Vacaresti Tineretului [ vezi oferta ]

120000 euro

Bucurestii Noi Straulesti Metrou [ vezi oferta ]

66500 euro

Vanzare apartament 3 camere Rahova Sebastian Dumbrava Noua [ vezi oferta ]

95000 euro

Tineretului Calea Vacaresti [ vezi oferta ]

80000 euro

Trafic Greu Sebastian Liberty Mall [ vezi oferta ]

107000 euro

Unirii Octavian Goga [ vezi oferta ]

63000 euro

Vanzare apartament 3 camere Pantelimon Mega Mall [ vezi oferta ]

110000 euro

Tineretului Parc [ vezi oferta ]

94900 euro

Vitan Mall [ vezi oferta ]

138000 euro

Vitan Mall Dristor In City [ vezi oferta ]

132000 euro

Herastrau Aviatiei Aurel Vlaicu Metrou [ vezi oferta ]

122000 euro

Baneasa Herastrau Dobrogeanu Gherea [ vezi oferta ]

88750 euro

Vanzare apartament 3 camere Lacul Tei Grigore Ionescu [ vezi oferta ]

121000 euro

Stefan cel Mare Romstal [ vezi oferta ]

51500 euro

Piata Rahova Alexandriei Teius [ vezi oferta ]

79000 euro

13 Septembrie Sebastian Parc [ vezi oferta ]

86500 euro

Piata Iancului [ vezi oferta ]

100000 euro

Mall Vitan [ vezi oferta ]

130000 euro

Nerva Traian Stradal [ vezi oferta ]

150000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Unirii Nerva Traian Stradal [ vezi oferta ]

145000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Lux Unirii Vitan Mall [ vezi oferta ]

400 euro

Inchirere apartament 3 camere Universitate Cismigiu [ vezi oferta ]

76000 euro

Vanzare apartament 3 camere Rahova Sebastian [ vezi oferta ]

149000 euro

Vanzare 3 camere Unirii Zepter [ vezi oferta ]

165000 euro

Calea Calarasilor Hyperion [ vezi oferta ]

140000 euro

Alba Iulia Dristor In City [ vezi oferta ]

65000 euro

Piata Iancului Mihai Bravu [ vezi oferta ]

134000 euro

Vanzare apartament 3 camere Unirii Libertatii Parlament [ vezi oferta ]

165000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Vitan Mall [ vezi oferta ]

115000 euro

Calea Calarasilor Matei Basarab [ vezi oferta ]

105000 euro

Camera de Comert Mircea Voda [ vezi oferta ]

115000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Vitan Mall [ vezi oferta ]

160000 euro

Vitan Mall [ vezi oferta ]

95000 euro

Vanzare apartament 3 camere Calea Calarasilor [ vezi oferta ]

75900 euro

Bucurestii Noi Parc Bazilescu [ vezi oferta ]

90000 euro

Vitan Mall [ vezi oferta ]

137000 euro

13 Septembrie Marriott [ vezi oferta ]

98000 euro

13 Septembrie Marriott [ vezi oferta ]

188000 euro

Piata Unirii Fantani Parlament [ vezi oferta ]

94000 euro

13 Septembrie Panduri [ vezi oferta ]

208000 euro

Bulevardul Unirii Zepter Stradal [ vezi oferta ]

67000 euro

Rahova Alexandriei Cora [ vezi oferta ]

59500 euro

Stefan cel Mare Mosilor Bucur Obor [ vezi oferta ]

188000 euro

Cismigiu Parc [ vezi oferta ]

90000 euro

Piata Muncii metrou [ vezi oferta ]

160000 euro

Unirii Alba Iulia Rond [ vezi oferta ]

89000 euro

Tineretului Sincai [ vezi oferta ]

70000 euro

Dristor Metrou Baba Novac [ vezi oferta ]

68000 euro

Calea Vitan Auchan [ vezi oferta ]

550 euro

Dorobanti Perla-apartament super elegant, cochet/TENTANT [ vezi oferta ]

235000 euro

Herastrau Nordului [ vezi oferta ]

53500 euro

Calea Rahovei Vasile Croitoru [ vezi oferta ]

77000 euro

13 Septembrie Drumul Sarii Prosper [ vezi oferta ]

149000 euro

Bulevardul Unirii Zepter [ vezi oferta ]

91000 euro

Vitan Mall [ vezi oferta ]

54500 euro

Rahova Sebastian Dumbrava Noua [ vezi oferta ]

125000 euro

Herastrau Aviatiei [ vezi oferta ]

56500 euro

Titan Trapezului 1 Decembrie Metrou [ vezi oferta ]

98000 euro

Calea Calarasilor Matei Basarab [ vezi oferta ]

140000 euro

Piata Muncii Calea Calarasilor Matei Basarab [ vezi oferta ]

115000 euro

Vanzare apartament 3 camere 13 Septembrie Marriott [ vezi oferta ]

135000 euro

Bulevardul Unirii Nerva Traian [ vezi oferta ]

93000 euro

Tineretului Parc [ vezi oferta ]

95000 euro

Calea Calarasilor Hyperion [ vezi oferta ]

135000 euro

Unirii Nerva Traian Stradal [ vezi oferta ]

153000 euro

Piata Unirii [ vezi oferta ]

89000 euro

Piata Muncii Mihai Bravu [ vezi oferta ]

86000 euro

13 Septembrie Marriott Panduri [ vezi oferta ]

100000 euro

Dristor metrou [ vezi oferta ]

99000 euro

Timpuri Noi Metrou Tineretului [ vezi oferta ]

120000 euro

Vanzare apartament 3 camere 13 Septembrie Marriott [ vezi oferta ]

200000 euro

Vitan Mall Octavian Goga Unirii Zepter [ vezi oferta ]

89500 euro

Tineretului Parc Stradal [ vezi oferta ]

79000 euro

Rahova Sebastian Trafic Greu Liberty Mall [ vezi oferta ]

500 euro

Inchiriere apartament 3 camere 13 Septembrie Marriott Stradal [ vezi oferta ]

94000 euro

Vanzare apartament 3 camere 13 Septembrie Marriott Panduri [ vezi oferta ]

Apartamente 4 camere ( 58 oferte )

92000 euro

Vanzare apartament 4 camere Trafic Greu Liberty Mall [ vezi oferta ]

105000 euro

Vanzare 4 camere Sebastian Parc Tentant Imobiliare [ vezi oferta ]

87000 euro

Vanzare apartament 4 camere Stefan cel Mare Lizeanu [ vezi oferta ]

72000 euro

13 Septembrie Sebastian Parc [ vezi oferta ]

87000 euro

Titan Grigorescu [ vezi oferta ]

60000 euro

Calea Rahovei Barca [ vezi oferta ]

145000 euro

Tineretului Parc [ vezi oferta ]

92000 euro

Titan Metrou Piata Minis Liceul Alexandru Ioan Cuza [ vezi oferta ]

85000 euro

Vanzare apartament 4 camere Sebastian Parc [ vezi oferta ]

74900 euro

Vanzare apartament 4 camere Rahova Sebastian [ vezi oferta ]

140000 euro

Vanzare 4 camere Vitan Mall Tentant Imobiliare [ vezi oferta ]

64000 euro

Vanzare Apartament 4 Camere Piata Rahova [ vezi oferta ]

119500 euro

Vanzare apartament 4 camere 13 Septembrie Drumul Sarii Liceul Ion Barbu [ vezi oferta ]

126000 euro

Vanzare apartament 4 camere Herastrau Aviatiei [ vezi oferta ]

85000 euro

Vanzare apartament 4 camere Rahova Sebastian [ vezi oferta ]

180000 euro

Vanzare Apartament 5 Camere 13 Septembrie Panduri Marriott [ vezi oferta ]

99500 euro

Vanzare Apartament 4 Camere Rahova Sebastian Parc [ vezi oferta ]

137000 euro

Herastrau Aviatiei Aurel Vlaicu Metrou [ vezi oferta ]

1100 euro

Herastrau Baneasa Dobrogeanu Gherea [ vezi oferta ]

100000 euro

Vanzare Apartament 5 Camere Ferdinand Gara de Est [ vezi oferta ]

62000 euro

Vanzare Apartament 4 Camere Rahova Sebastian Liceul Bolintineanu [ vezi oferta ]

58000 euro

Vanzare apartament 4 Camere Rahova Margeanului [ vezi oferta ]

165000 euro

Piata Muncii Decebal [ vezi oferta ]

84000 euro

13 Septembrie Sebastian Parc [ vezi oferta ]

125000 euro

Vanzare apartament 4 camere Vitan Mall [ vezi oferta ]

86000 euro

Vanzare apartament 4 camere Sebastian Parc [ vezi oferta ]

95000 euro

Piata Muncii metrou [ vezi oferta ]

185000 euro

Unirii Fantani Parlament [ vezi oferta ]

139000 euro

Vanzare apartament 4 camere Vitan Mall [ vezi oferta ]

110000 euro

Vitan Mall [ vezi oferta ]

98000 euro

Vitan Mall [ vezi oferta ]

68500 euro

Vanzare apartament 4 camere Rahova Sebastian Stradal [ vezi oferta ]

155000 euro

Vanzare Apartament 4 Camere 13 Septembrie Marriott [ vezi oferta ]

850 euro

Unirii Zepter [ vezi oferta ]

145000 euro

Vanzare apartament 4 camere 13 Septembrie Marriott Panduri [ vezi oferta ]

135000 euro

Calea Calarasilor Decebal [ vezi oferta ]

82000 euro

Rahova Liberty Mall Sebastian [ vezi oferta ]

90000 euro

Rahova Dumbrava Noua [ vezi oferta ]

148000 euro

Piata Muncii Calea Calarasilor Hyperion [ vezi oferta ]

69000 euro

Rahova Trafic Greu Liberty Mall [ vezi oferta ]

170000 euro

Piata Victoriei Guvern [ vezi oferta ]

95000 euro

Calea Vitan Mihai Bravu [ vezi oferta ]

192000 euro

Piata Victoriei Stradal [ vezi oferta ]

220000 euro

Piata Unirii Fantani [ vezi oferta ]

76500 euro

Piata Berceni Bagdasar Arseni [ vezi oferta ]

96000 euro

Sebastian Parc [ vezi oferta ]

62900 euro

Vanzare apartament 4 camere Piata Rahova Soseaua Alexandriei [ vezi oferta ]

149000 euro

Herastrau Aviatiei [ vezi oferta ]

147000 euro

Herastrau Aviatiei [ vezi oferta ]

162000 euro

Vanzare apartament 4 camere Tineretului Vacaresti [ vezi oferta ]

111000 euro

Piata Iancului Ferdinand [ vezi oferta ]

95000 euro

Titan Metrou [ vezi oferta ]

87000 euro

Vanzare 4 camere Militari Lujerului Virtutii Politehnica Tentant Imobiliare [ vezi oferta ]

95000 euro

Titan Metrou [ vezi oferta ]

150000 euro

Vanzare apartament 4 camere Herastrau Aviatiei [ vezi oferta ]

199000 euro

Calea Victoriei Hotel Radisson [ vezi oferta ]

127000 euro

13 Septembrie Panduri [ vezi oferta ]

155000 euro

Piata Muncii Decebal Adiacent [ vezi oferta ]

Terenuri ( 26 oferte )

650000 euro

Vanzare Teren Grozavesti Regie Splaiul Independentei [ vezi oferta ]

650000 euro

Vanzare Teren Vitan Mall [ vezi oferta ]

235000 euro

Vanzare Teren Barbu Vacarescu Lacul Tei [ vezi oferta ]

230000 euro

Rahova Alexandriei Cora [ vezi oferta ]

1082500 euro

Vanzare Teren Berceni Piata Sudului Brancoveanu [ vezi oferta ]

818100 euro

Vanzare Teren Floreasca Barbu Vacarescu [ vezi oferta ]

990000 euro

Vanzare Teren Titan Pallady [ vezi oferta ]

750400 euro

Vanzare Teren Herastrau Baneasa Dobrogeanu Gherea [ vezi oferta ]

210000 euro

Vanzare Casa Teren Splaiul Unirii Timpuri Noi [ vezi oferta ]

1050000 euro

Vanzare Teren Tineretului Brancoveanu Metrou [ vezi oferta ]

2760000 euro

Vanzare Teren Barbu Vacarescu Dimitrie Pompei [ vezi oferta ]

64000 euro

Vanzare Teren Rahova Margeanului Antiaeriana [ vezi oferta ]

415000 euro

Vanzare Teren Stradal Calea Rahovei Sebastian [ vezi oferta ]

705000 euro

Vanzare Teren Titan Pallady [ vezi oferta ]

2200000 euro

Vanzare Teren Tineretului Brancoveanu metrou [ vezi oferta ]

230000 euro

Vanzare teren Timpuri Noi Nerva Traian Tentant Imobiliare [ vezi oferta ]

86000 euro

Vanzare Teren Rahova Liberty Mall [ vezi oferta ]

236000 euro

13 Septembrie Drumul Sarii Razoare [ vezi oferta ]

7500000 euro

Vanzare Teren Drumul Taberei Valea Oltului [ vezi oferta ]

357000 euro

Calea Rahovei Antiaeriana Magurele [ vezi oferta ]

886600 euro

Titan Theodor Pallady Policolor [ vezi oferta ]

8350000 euro

Vanzare Teren 13 Septembrie Tudor Vladimirescu Marriott [ vezi oferta ]

941830 euro

Theodor Pallady Policolor [ vezi oferta ]

552500 euro

Theodor Pallady Policolor [ vezi oferta ]

80000 euro

Bucuresti Ilfov Soseaua Afumati Primarie [ vezi oferta ]

280000 euro

Vanzare Teren Drumul Taberei Prelungirea Ghencea [ vezi oferta ]

Case / vile ( 40 oferte )

78000 euro

Vanzare Casa Piata Rahovei Garoafei [ vezi oferta ]

189000 euro

VANZARE CASA TEREN RAHOVA SEBASTIAN PARC LIBERTY MALL [ vezi oferta ]

68000 euro

Vanzare Casa Teren Rahova Garoafei [ vezi oferta ]

65000 euro

Rahova Alexandriei Antiaeriana Magurele [ vezi oferta ]

99000 euro

Vanzare Casa Noua Rahova Salaj [ vezi oferta ]

105000 euro

Vanzare vila P+1 Antiaeriana/ TENTANT [ vezi oferta ]

89000 euro

Vanzare Vila Bucuresti Alexandriei Bragadiru [ vezi oferta ]

82000 euro

Vanzare Vila Noua Rahova Salaj Piata Pucheni [ vezi oferta ]

300000 euro

Vanzare Casa Teren Piata Unirii [ vezi oferta ]

1500 euro

Piata Unirii Parc Carol [ vezi oferta ]

73000 euro

Vanzare casa Rahova Antiaeriana [ vezi oferta ]

82000 euro

Vanzare Casa Teren Rahova Piata [ vezi oferta ]

45000 euro

Vanzare Casa Teren Rahova Sebastian [ vezi oferta ]

46000 euro

Vanzare Casa Teren Rahova Teius [ vezi oferta ]

114000 euro

Vanzare Casa Teren Rahova Margeanului [ vezi oferta ]

60000 euro

Vanzare Casa Teren Rahova Antiaeriana Alexandriei [ vezi oferta ]

139900 euro

Judetul Buzau Nehoiu [ vezi oferta ]

140000 euro

Vanzare Casa Teren Giurgiului Piata Progresu Alunisului [ vezi oferta ]

98000 euro

Vanzare Casa Teren Rahova Trafic Greu Nasaud Sebastian Liberty Mall [ vezi oferta ]

130000 euro

Vanzare Casa Teren Rahova Sebastian [ vezi oferta ]

70000 euro

Calea Rahovei Adiacent Petre Ispirescu Birca [ vezi oferta ]

99000 euro

Rahova Salaj [ vezi oferta ]

165000 euro

Vanzare Casa Teren Herastrau Aviatiei Aurel Vlaicu [ vezi oferta ]

125000 euro

Vanzare Casa Teren Giurgiului Toporasi [ vezi oferta ]

95000 euro

Vanzare Casa Teren Calea Rahovei Piata [ vezi oferta ]

39500 euro

Rahova Cora Alexandriei Antiaeriana [ vezi oferta ]

480000 euro

Eroii Revoluriei Parcul Carol Viilor [ vezi oferta ]

165000 euro

Vanzare Casa Teren Eroii Revolutiei Viilor [ vezi oferta ]

58000 euro

Vanzare Casa Teren Antiaeriana Magurele [ vezi oferta ]

150000 euro

Vanzare vila P+1 Antiaeriana/ TENTANT [ vezi oferta ]

69000 euro

13 Septembrie Panduri Marriott [ vezi oferta ]

37000 euro

Calea Rahovei Teius [ vezi oferta ]

115000 euro

Vanzare Vila Noua Antiaeriana Bucuresti Magurele [ vezi oferta ]

230000 euro

Vanzare Vila Timpuri Noi Nerva Traian Tentant Imobiliare [ vezi oferta ]

66000 euro

13 Septembrie Marriott Liberty Mall [ vezi oferta ]

59000 euro

Rahova Alexandriei Antiaeriana [ vezi oferta ]

165000 euro

13 Septembrie Antiaeriana [ vezi oferta ]

87000 euro

Vanzare Casa Teren Margeanului Antiaeriana [ vezi oferta ]

70000 euro

Rahova Alexandriei Cora [ vezi oferta ]

245000 euro

Rahova Antiaeriana Alexandriei [ vezi oferta ]

Spatii ( 1 oferte )

160000 euro

Gara de Nord Stradal [ vezi oferta ]