Ofertele lui Robert Obrejan305 oferte active

Garsoniere ( 36 oferte )

75000 euro

Vanzare Garsoniera Stirbei Voda [ vezi oferta ]

62500 euro

Vanzare Garsoniera Timpuri Noi Metrou [ vezi oferta ]

55500 euro

Vanzare Garsoniera Vitan Mall Agatha Barsescu [ vezi oferta ]

65000 euro

Vanzare Garsoniera Nerva Traian/Tentant [ vezi oferta ]

61000 euro

Vanzare Garsoniera 13 Septembrie Panduri [ vezi oferta ]

63000 euro

Vanzare Garsoniera Piata Muncii Calarasilor [ vezi oferta ]

67000 euro

Vanzare Garsoniera 13 Septembrie Marriott Monitorul Oficial [ vezi oferta ]

50000 euro

Vanzare Garsoniera 13 Septembrie Drumul Sarii [ vezi oferta ]

48000 euro

Vanzare Garsoniera Vitan Mall [ vezi oferta ]

53000 euro

Vanzare Garsoniera Vitan Mall/Tentant [ vezi oferta ]

65000 euro

Vanzare Garsoniera Unirii Octavian Goga [ vezi oferta ]

60000 euro

Vanzare Garsoniera Tineretului Stradal/Tentant [ vezi oferta ]

62000 euro

Vanzare Garsoniera Tineretului Piata Norilor [ vezi oferta ]

33000 euro

Vanzare Garsoniera Confort 2 Ion Mihalache Bulevardul Expozitiei [ vezi oferta ]

24000 euro

Vanzare Garsoniera Drumul Taberei Plazza Mall [ vezi oferta ]

63500 euro

Vanzare Garsoniera Militari Virtutii [ vezi oferta ]

51000 euro

Vanzare Garsoniera Vitan Mall [ vezi oferta ]

45000 euro

Vanzare Garsoniera Sebastian Parc [ vezi oferta ]

43500 euro

Vanzare Garsoniera Rahova Sebastian Bloc Mixt [ vezi oferta ]

59000 euro

Vanzare Garsoniera Vitan Mall/Tentant [ vezi oferta ]

46500 euro

Vanzare Garsoniera Titan Pallady Trapezului [ vezi oferta ]

42000 euro

Vanzare Garsoniera 13 Septembrie Prosper [ vezi oferta ]

66500 euro

Vanzare Garsoniera 13 Septembrie Drumul Sarii [ vezi oferta ]

61500 euro

Vanzare Garsoniera Vitan Mall [ vezi oferta ]

250 euro

Inchiriere Garsoniera Drumul Taberei Favorit [ vezi oferta ]

88500 euro

Vanzare Garsoniera Bloc Mixt Unirii Splai Camera de Comert [ vezi oferta ]

230 euro

Inchiriere Garsoniera Tineretului Parc [ vezi oferta ]

74000 euro

Vanzare Garsoniera Stirbei Voda/Tentant [ vezi oferta ]

47000 euro

Vanzare Garsoniera Bloc Mixt Rahova Petre Ispirescu [ vezi oferta ]

39500 euro

Vanzare Garsoniera Bloc Mixt Rahova Bolintineanu [ vezi oferta ]

46000 euro

Vanzare Garsoniera Bloc Mixt Rahova Petre Ispirescu [ vezi oferta ]

62000 euro

Vanzare Garsoniera Vitan Mall/Tentant [ vezi oferta ]

300 euro

Inchiriere Garsoniera Tineretului Timpuri Noi stradal [ vezi oferta ]

46500 euro

Vanzare Garsoniera Theodor Pallady Policolor Bloc Nou Zero Comision [ vezi oferta ]

59000 euro

Vanzare Garsoniera Bloc Mixt Iancului Mega Mall [ vezi oferta ]

72000 euro

Vanzare Garsoniera Nerva Traian/Tentant [ vezi oferta ]

Apartamente 2 camere ( 78 oferte )

80000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Vitan Mihai Bravu [ vezi oferta ]

73000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Mosilor/Tentant [ vezi oferta ]

100000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Stirbei Voda [ vezi oferta ]

49000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Militari Gorjului [ vezi oferta ]

103000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Tineretului Parcul Carol [ vezi oferta ]

85000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Vitan Mall/Tentant [ vezi oferta ]

450 euro

Inchiriere Apartament 2 Camere 13 Septembrie Panduri [ vezi oferta ]

65000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Rahova Petre Ispirescu [ vezi oferta ]

450 euro

Inchiriere 2 Camere Crangasi Metrou [ vezi oferta ]

94500 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Aviatiei/Tentant [ vezi oferta ]

85000 euro

Vanzare Aapartament 2 Camere Vitan Mall [ vezi oferta ]

62000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Vitan Olimpia [ vezi oferta ]

95000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Aviatiei/Tentant [ vezi oferta ]

450 euro

Inchiriere Apartament 2 Camere 13 Septembrie Uranus [ vezi oferta ]

80500 euro

Vanzare Apartament 2 Camere 13 Septembrie Panduri [ vezi oferta ]

51500 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Calea Grivitei Caraiman [ vezi oferta ]

90500 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Aviatiei/Tentant [ vezi oferta ]

124000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Unirii Octavian Goga [ vezi oferta ]

65000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Timpuri Noi Metrou [ vezi oferta ]

130000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere 13 Septembrie Marriott [ vezi oferta ]

125000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Eroilor Cotroceni [ vezi oferta ]

90000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Timpuri Noi Metrou [ vezi oferta ]

69500 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Drumul Taberei Afi Cotroceni [ vezi oferta ]

74000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere 13 Septembrie Panduri [ vezi oferta ]

65000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Rahova Pecineaga [ vezi oferta ]

62000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Rahova Liceul Bolintineanu [ vezi oferta ]

99500 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Aviatiei/Tentant [ vezi oferta ]

78000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Universitate Sala Palatului [ vezi oferta ]

550 euro

Inchiriere 2 Camere Piata Unirii 550 Euro [ vezi oferta ]

500 euro

Inchiriere Apartament 2 Camere Grozavesti Splai [ vezi oferta ]

84000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Vitan Mall/Tentant [ vezi oferta ]

73000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Dristor Baba Novac [ vezi oferta ]

61500 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Drumul Taberei/Tentant [ vezi oferta ]

71500 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Floreasca/Tentant [ vezi oferta ]

380 euro

Inchiriere Apartament 2 Camere Viilor Parcul Carol [ vezi oferta ]

689 euro

Inchiriere Spatiu Birouri Vitan Mall [ vezi oferta ]

49900 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Rahova Sebastian [ vezi oferta ]

66000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Drumul Taberei Afi Cotroceni [ vezi oferta ]

55000 euro

Vanzare 2 Camere Rahova Petre Ispirescu [ vezi oferta ]

118000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Nerva Traian Octavian Goga [ vezi oferta ]

57500 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Rahova Bolintineanu [ vezi oferta ]

90000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Aviatiei/Tentant [ vezi oferta ]

700 euro

Inchiriere 2 Camere Unirii Fantani [ vezi oferta ]

68000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Rahova Petre Ispirescu [ vezi oferta ]

49000 euro

Vanzare Apartament Rahova Liberty Mall [ vezi oferta ]

120000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Unirii Octavian Goga [ vezi oferta ]

80000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Drumul Sarii/Tentant [ vezi oferta ]

55500 euro

Vanzare Apartament Rahova Margeanului Profi [ vezi oferta ]

51000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Rahova Piata [ vezi oferta ]

58500 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Prelungirea Ferentari Baciului [ vezi oferta ]

133000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Unirii Zepter/Tentant [ vezi oferta ]

115000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere 13 Septembrie Marriott [ vezi oferta ]

675 euro

Inchiriere Apartament 2 Camere Aviatiei [ vezi oferta ]

120000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Matei Basarab [ vezi oferta ]

95000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere 13 Septembrie Marriott [ vezi oferta ]

57500 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Rahova Barca [ vezi oferta ]

115000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere 13 Septembrie Marriott [ vezi oferta ]

47000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Rahova Alexandriei Leroy Merlin [ vezi oferta ]

120000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Aviatiei Serbanescu Stradal [ vezi oferta ]

80000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere 13 Septembrie Drumul Sarii/Tentant [ vezi oferta ]

65000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Rahova Malcoci [ vezi oferta ]

70000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere 13 Septembrie Prosper [ vezi oferta ]

65000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Rahova Caporal Ilina [ vezi oferta ]

650 euro

Inchiriere Apartament 2 Camere Piata Universitatii [ vezi oferta ]

60000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Rahova Modoran Ene [ vezi oferta ]

650 euro

Inchiriere Apartament 2 Camere Unirii Fantani [ vezi oferta ]

85000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Tineretului/Tentant [ vezi oferta ]

300 euro

Inchiriere Apartament 2 Camere Rahova Sebastian [ vezi oferta ]

92000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Vitan Olimpia [ vezi oferta ]

64000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Rahova Petre Ispirescu [ vezi oferta ]

320 euro

Inchiriere Apartament 2 Camere Calea Grivitei Podul Grant [ vezi oferta ]

65000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Rahova Buzoieni [ vezi oferta ]

105000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Nerva Traian/Tentant [ vezi oferta ]

71000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Theodor Pallady Policolor Bloc Nou Comision Zero [ vezi oferta ]

55000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Rahova Petre Ispirescu [ vezi oferta ]

88000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Vacaresti Pridvorului [ vezi oferta ]

70000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Rahova Sublocotenent Popa [ vezi oferta ]

60000 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Rahova Bolintineanu [ vezi oferta ]

Apartamente 3 camere ( 73 oferte )

68000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Rahova Lidl [ vezi oferta ]

71500 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Rahova Dumbrava Noua [ vezi oferta ]

65000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Gara de Nord Metrou [ vezi oferta ]

150000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Vitan Mall/Tentant [ vezi oferta ]

60000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Rahova Dumbrava Noua Barca [ vezi oferta ]

124900 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Brancoveanu Oraselul Copiilor [ vezi oferta ]

270000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Cotroceni Arenele BNR [ vezi oferta ]

65000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Rahova Antiaeriana [ vezi oferta ]

165000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Piata Unirii [ vezi oferta ]

59500 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Rahova Barca [ vezi oferta ]

305000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Vitan Mall [ vezi oferta ]

159900 euro

Vanzare Apartament 3 Camere 13 Septembrie Marriott [ vezi oferta ]

73000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Rahova Sebastian [ vezi oferta ]

65000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Antiaeriana [ vezi oferta ]

77000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Bragadiru Lidl [ vezi oferta ]

145000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Tineretului Metrou [ vezi oferta ]

84500 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Rahova Liberty Mall [ vezi oferta ]

124900 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Vitan Mall [ vezi oferta ]

70000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Rahova Sebastian [ vezi oferta ]

70000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Rahova Barca [ vezi oferta ]

90000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Rahova Sebastian Penny [ vezi oferta ]

110000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Tineretului [ vezi oferta ]

850 euro

Inchirere Apartament 3 Camere Piata Domenii/Tentant [ vezi oferta ]

83000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Crangasi Metrou [ vezi oferta ]

75000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere 13 Septembrie Sebastian [ vezi oferta ]

107000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Vitan Mall/Tentant [ vezi oferta ]

92000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Vitan Mall/Tentant [ vezi oferta ]

122000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Aviatiei/Tentant [ vezi oferta ]

115000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Baneasa Sisesti [ vezi oferta ]

140000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Unirii Camera de Comert [ vezi oferta ]

94000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere 13 Septembrie Marriott [ vezi oferta ]

74500 euro

Vanzare Apartament 3 Camere 13 Septembrie Prosper [ vezi oferta ]

64000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Rahova Iancu Jianu [ vezi oferta ]

280000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Piata Victoriei Dorobanti [ vezi oferta ]

86000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Dristor Park Lake [ vezi oferta ]

120000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Obor Mosilor [ vezi oferta ]

105000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere 13 Septembrie Sebastian Lidl [ vezi oferta ]

165000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Unirii Libertatii [ vezi oferta ]

65000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Rahova Dumbrava Noua [ vezi oferta ]

70000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Rahova Dumbrava Noua [ vezi oferta ]

145000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Piata Muncii Decebal/Tentant [ vezi oferta ]

167000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Unirii Octavian Goga [ vezi oferta ]

132500 euro

Vanzare Apartament 2 Camere Aviatiei/Tentant [ vezi oferta ]

700 euro

Inchiriere Apartament 3 Camere Nerva Traian Octavian Goga [ vezi oferta ]

126000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Aviatiei/Tentant [ vezi oferta ]

88000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Gara de Nord/Tentant [ vezi oferta ]

81500 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Rahova Petre Ispirescu [ vezi oferta ]

95000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere 13 Septembrie Drumul Sarii [ vezi oferta ]

114900 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Vitan Mall/Tentant [ vezi oferta ]

135000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere 13 Septembrie Marriott [ vezi oferta ]

119000 euro

Vanzare 3 Camere Ion Mihalache Piata 1 Mai [ vezi oferta ]

81000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Rahova Malcoci [ vezi oferta ]

200000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Vitan Mall [ vezi oferta ]

103000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere 13 Septembrie Drumul Sarii [ vezi oferta ]

58500 euro

Vanzare Aapartament 3 Camere Rahova Dumbrava Noua [ vezi oferta ]

61000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Soseaua Giurgiului [ vezi oferta ]

97000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere 13 Septembrie Sebastian [ vezi oferta ]

420 euro

Inchiriere Apartament 3 Camere 13 Septembrie Sebastian Novaci [ vezi oferta ]

118000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere 13 Septembrie Panduri [ vezi oferta ]

145000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Decebal Stradal [ vezi oferta ]

895 euro

Inchiriere Apartament lux 3 Camere Piata Universitatii Victoriei [ vezi oferta ]

63250 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Rahova Teius Lidl/Tentant [ vezi oferta ]

73500 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Rahova Sublocotenent Popa [ vezi oferta ]

90000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere 13 Septembrie Monitorul Oficial [ vezi oferta ]

71000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Rahova Alexandriei/Tentant [ vezi oferta ]

67000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Rahova Dumbrava Noua Barca [ vezi oferta ]

142000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Aviatiei/Tentant [ vezi oferta ]

100000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Panduri/Tentant [ vezi oferta ]

112000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Bloc Nou Theodor Pallady Policolor Comision Zero [ vezi oferta ]

130000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere Ion Mihalache 1 Mai Turda/Tentant [ vezi oferta ]

119000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere 13 Septembrie Marriott [ vezi oferta ]

100000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere 13 Septembrie Panduri [ vezi oferta ]

89000 euro

Vanzare Apartament 3 Camere 13 Septembrie Sebastian Odobleja [ vezi oferta ]

Apartamente 4 camere ( 35 oferte )

150000 euro

Vanzare Apartament 4 Camere Panduri [ vezi oferta ]

97000 euro

Vanzare Apartament 4 Camere Piata Rahova [ vezi oferta ]

199000 euro

Vanzare Apartament 4 Camere Piata Victoriei/Tentant [ vezi oferta ]

89000 euro

Vanzare Apartament 4 Camere Antiaeriana/Tentant [ vezi oferta ]

75000 euro

Vanzare Apartament 4 Camere Drumul Taberei Kaufland [ vezi oferta ]

79000 euro

Vanzare Apartament 4 Camere Rahova Barca [ vezi oferta ]

125000 euro

Vanzare Apartament 4 Camere Nerva Traian Anastasie Panu [ vezi oferta ]

88000 euro

Vanzare Apartament 4 Camere 13 Septembrie Sebastian [ vezi oferta ]

189000 euro

Vanzare Apartament 4 Camere 13 Septembrie Marriott [ vezi oferta ]

78000 euro

Vanzare Apartament 4 Camere Sebastian Parc [ vezi oferta ]

66900 euro

Vanzare Apartament 4 Camere Rahova Dumbrava Noua [ vezi oferta ]

87000 euro

Vanzare Apartament 4 Camere Rahova Iancu Jianu [ vezi oferta ]

83000 euro

Vanzare Apartament 4 Camere Rahova Margeanului [ vezi oferta ]

90000 euro

Vanzare Apartament 4 Camere Sebastian Novaci [ vezi oferta ]

119000 euro

Vanzare Apartament 4 Camere Tineretului Timpuri Noi [ vezi oferta ]

68500 euro

Vanzare Apartament 4 Camere Rahova Piata [ vezi oferta ]

125000 euro

Vanzare Apartament 4 Camere 13 Septembrie Sebastian [ vezi oferta ]

120000 euro

Vanzare Apartament 4 Camere Nerva Traian Anastasie Panu [ vezi oferta ]

89000 euro

Vanzare Apartament 4 Camere Rahova Sebastian [ vezi oferta ]

84500 euro

Vanzare Apartament 4 Camere Sebastian Parc [ vezi oferta ]

125000 euro

Vanzare Apartament 4 Camere 13 Septembrie Sebastian [ vezi oferta ]

77000 euro

Vanzare Apartament 4 Piata Rahova [ vezi oferta ]

138000 euro

Vanzare Apartament 4 Camere 13 Septembrie Marriott [ vezi oferta ]

220000 euro

Vanzare Apartament 4 Camere Unirii Libertatii [ vezi oferta ]

85000 euro

Vanzare Apartament 4 Camere Rahova Bolintineanu [ vezi oferta ]

139000 euro

Vanzare Apartament 4 Camere Aviatiei Crystal Palace [ vezi oferta ]

81000 euro

Vanzare Apartament 4 Camere Rahova Margeanului [ vezi oferta ]

185000 euro

Vanzare Apartament 4 Camere Aviatiei/Tentant [ vezi oferta ]

92500 euro

Vanzare Apartament 4 Camere Militari Iuliu Maniu Stradal [ vezi oferta ]

87000 euro

Vanzare Apartament 4 Camere Calea Rahovei [ vezi oferta ]

78000 euro

Vanzare Apartament 4 Camere Rahova Barca [ vezi oferta ]

81000 euro

Vanzare Apartament 4 Camere Rahova Malcoci [ vezi oferta ]

85000 euro

Vanzare Apartament 4 Camere Rahova Margeanului [ vezi oferta ]

81500 euro

Vanzare Apartament 4 Camere Rahova Pecineaga [ vezi oferta ]

850 euro

Inchiriere Apartament 4 Camere Unirii Zepter/Tentant [ vezi oferta ]

Terenuri ( 40 oferte )

700000 euro

Vanzare Teren Antiaeriana/Tentant [ vezi oferta ]

350000 euro

Vanzare Teren Pipera /Tentant [ vezi oferta ]

530000 euro

Vanzare Teren Theodor Pallady Policolor [ vezi oferta ]

24000 euro

Vanzare Teren Movilita Primarie [ vezi oferta ]

245000 euro

Vanzare Teren Saftica/Tentant [ vezi oferta ]

680000 euro

Vanzare Teren Militari Autostrada A1 Parcul Logistic P3 [ vezi oferta ]

70000 euro

Vanzare Teren Antiaeriana/Tentant [ vezi oferta ]

973470 euro

Vanzare Teren Pallady Policolor [ vezi oferta ]

335000 euro

Vanzare Teren Piata Unirii 11 Iunie [ vezi oferta ]

1000000 euro

Vanzare Teren Pallady Drumul Intre Tarlale [ vezi oferta ]

850000 euro

Vanzare Teren Berceni Turnu Magurele Selgros [ vezi oferta ]

24500 euro

Vanzare Teren Saftica Dimieni [ vezi oferta ]

680600 euro

Vanzare Teren Rahova Alexandriei Cora [ vezi oferta ]

50000 euro

Vanzare Teren Giurgiu Bolintin Deal Ulmi [ vezi oferta ]

30000 euro

Vanzare Teren Bucuresti Ilfov Comuna Cretesti [ vezi oferta ]

25410000 euro

Vanzare Teren Braila Centura [ vezi oferta ]

1400000 euro

Vanzare Teren Pache Protopopescu [ vezi oferta ]

7700000 euro

Vanzare Teren Brasov Sanpetru [ vezi oferta ]

2139000 euro

Vanzare Teren Vitan Rin Grand [ vezi oferta ]

752000 euro

Vanzare Teren Titan Pallady [ vezi oferta ]

300000 euro

Vanzare Teren Exclusivitate Braila Falezei [ vezi oferta ]

120000 euro

Vanzare Teren Balotesti Saftica Stradal DN [ vezi oferta ]

214000 euro

Vanzare Teren Otopeni Primarie [ vezi oferta ]

128000 euro

Vanzare Teren Calea Giulesti Artarului [ vezi oferta ]

225000 euro

Vanzare Teren Industrial Splaiul Unirii Luke Oil [ vezi oferta ]

2200000 euro

Vanzare Teren Stefan cel Mare Polona [ vezi oferta ]

617000 euro

Vanzare Teren Saftica Dimieni [ vezi oferta ]

140000 euro

Vanzare Teren Titan Ilioara Grigorescu [ vezi oferta ]

137000 euro

Vanzare Teren Stradal Antiaeriana Cora [ vezi oferta ]

285000 euro

Vanzare Teren 13 Septembrie Marriott [ vezi oferta ]

468000 euro

Vanzare Teren Pallady Policolor [ vezi oferta ]

215000 euro

Vanzare Teren Baneasa Herastrau [ vezi oferta ]

520000 euro

Vanzare Teren Eroii Revolutiei [ vezi oferta ]

1504000 euro

Vanzare Teren Titan Pallady [ vezi oferta ]

375000 euro

Vanzare Teren Rahova Teius [ vezi oferta ]

200000 euro

Vanzare Teren Titan Pallady Policolor [ vezi oferta ]

410000 euro

Vanzare Teren Theodor Pallady Policolor [ vezi oferta ]

160000 euro

Vanzare Teren Berceni Jilava [ vezi oferta ]

6432500 euro

Vanzare Teren Straulesti Coralilor Petrom City [ vezi oferta ]

6000000 euro

Vanzare Teren Berceni Aparatorii Patriei [ vezi oferta ]

Case / vile ( 34 oferte )

147000 euro

Vanzare Casa 13 Septembrie Drumul Sarii [ vezi oferta ]

598000 euro

Vanzare Vila Timpuri Noi Budapesta/Tentant [ vezi oferta ]

14500 euro

Vanzare Casa Teren Movilita [ vezi oferta ]

65000 euro

Vanzare Casa Antiaeriana/Bucuresti Magurele [ vezi oferta ]

95000 euro

Vanzare Casa Antiaeriana [ vezi oferta ]

55000 euro

Vanzare Casa Rahova Teius Lidl/Tentant [ vezi oferta ]

80000 euro

Vanzare Casa Rahova Pucheni [ vezi oferta ]

190000 euro

Vanzare Casa Teren Eroii Revolutiei [ vezi oferta ]

690000 euro

Vanzare Vila S+P+1 Floreasca/Tentant [ vezi oferta ]

96000 euro

Vanzare Casa Rahova Pucheni Mega Image [ vezi oferta ]

64000 euro

Vanzare Casa Antiaeriana/Tentant [ vezi oferta ]

210000 euro

Vanzare Vila P+1+M/Antiaeriana [ vezi oferta ]

122000 euro

Vanzare Casa Cretesti Vidra [ vezi oferta ]

63000 euro

Vanzare Casa Rahova Teius Lidl/Tentant [ vezi oferta ]

125000 euro

Vanzare Vila Eroii Revolutiei Pieptanari [ vezi oferta ]

83000 euro

Vanzare Casa Rahova Viilor [ vezi oferta ]

900 euro

Inchiriere Vila 13 Septembrie Marriott [ vezi oferta ]

5350 euro

Inchiriere Vila Piata Victoriei/Tentant [ vezi oferta ]

6000 euro

Inchiriere Vila Pipera Mega Image [ vezi oferta ]

39000 euro

Vanzare Casa Teren Rahova Petre Ispirescu [ vezi oferta ]

62000 euro

Vanzare Casa Eroii Revolutiei Pieptanari [ vezi oferta ]

650000 euro

Vanzare Casa Teren Stirbei Voda Cismigiu [ vezi oferta ]

79500 euro

Vanzare Casa Rahova Salaj Armistitiului [ vezi oferta ]

157000 euro

Vanzare Casa Antiaeriana/Tentant [ vezi oferta ]

257000 euro

Vanzare Vila Eroii Revolutiei Pieptanari [ vezi oferta ]

102000 euro

Vanzare Vila Snagov [ vezi oferta ]

90000 euro

Vanzare Casa 13 Septembrie Tudor Vladimirescu [ vezi oferta ]

94000 euro

Vanzare Casa Rahova Pucheni [ vezi oferta ]

260000 euro

Vanzare Casa Teren Piata Victoriei Titulescu [ vezi oferta ]

3000 euro

Inchiriere Vila Herastrau Aviatiei [ vezi oferta ]

260000 euro

Vanzare Vila Noua Rahova Sebastian [ vezi oferta ]

210000 euro

Vanzare Vila Antiaeriana P+1/Tentant [ vezi oferta ]

62000 euro

Vanzare Casa Movilita [ vezi oferta ]

115000 euro

Vanzare Casa Rahova Muntii Carpati [ vezi oferta ]

Spatii ( 6 oferte )

1600000 euro

Vanzare Cladire Birouri S+P+4 Tudor Vladimirescu George Cosbuc [ vezi oferta ]

149000 euro

Vanzare Spatiu Comercial Birouri Unirii Octavian Goga [ vezi oferta ]

3800 euro

Inchiriere Spatiu Birouri Unirii Zepter [ vezi oferta ]

4000 euro

Inchiriere Spatiu Comercial Universitate Centrul Istoric [ vezi oferta ]

3500 euro

Inchiriere Hala Industriala Obor Veranda Mall [ vezi oferta ]

1440 euro

Inchiriere Spatiu Birouri Unirii Octavian Goga [ vezi oferta ]